Ett 40-tal släktbaserade kriminella klan nätverk som kommit till Sverige för att begå brott

1. Familj i Malmö och Staffanstorp. Abdo
En man i 50-års åldern och hans brorson i 30-års åldern omnämns som kriminella aktörer.

Mannen i 50-årsåldern har tidigare drivit företag i livsmedels- och fastighetsbranschen med flera hundra miljoner kronor i årlig omsättning. 2015 dömdes han till dagsböter för grovt häleri och fick näringsförbud i tre år. 2013 upptaxerades hans inkomst med mer än en miljon kronor.

Brorsonen i 30-årsåldern dömdes 2016 till ett år och nio månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott, häleri och narkotikabrott.

2. Familj i Göteborg. Ali Khan
En 63-årig man och sex andra män i åldrarna 26 till 48 utpekas som förgrundsgestalter som kriminella aktörer. Enligt polisen finns ett 40-tal kriminella individer i släkten.
Andra familjenätverk i Göteborg ingår antingen i samma klan som Ali Khan, eller fungerar som samarbetspartners, där Ali Khan exempelvis nyttjar andra familjers strukturer för att tvätta pengar.

3. Familj i Malmö. Zein

Nätverket leds av en man i 55-årsåldern. Enligt polisen tillhör familjen samma släkt som tre andra nätverk på listan (t.ex. 10), dock med olika stavningsvarianter på samma efternamn.En man, 56 år, omnämns som kriminell aktör.

4. Familj i Malmö. Amiri
Släkt verksam i Malmö. En man i 65-årsåldern och hans tre söner i 30- till 40-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter. Det har förekommit konflikter inom nätverket, som misstänks ha anstiftat flera sprängningar mot släktingar i november 2018.
Efter samarbete mellan Skatteverket och belgiska myndigheter upptaxerades fadern i mars i år för varor som hans bolag importerat utan att betala skatt.

5. Familj i Göteborg. En 73-årig man och hans son omnämns som kriminella aktörer.

6. Familj i Malmö. Två bröder, 28 och 25 år, omnämns som kriminella aktörer.

7. Familj i Göteborg. En 62-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

8. Familj i Kungälv. En man i 60-årsåldern och två söner omnämns som kriminella aktörer.

9. Familj i Jönköping. En 53-årig man och två söner omnämns som kriminella aktörer.

10. Familj i Malmö. Zein
Sex män pekas ut som förgrundsgestalter i detta nätverk varav den yngsta är född -00. Enligt polisen är familjen sedan flera år tillbaka en av de mest framträdande släktbaserade kriminella nätverken i Malmö. Flera personer i familjen uppges ha varit medlemmar i de kriminella mc-gängen Outlaws och Satudarah samt haft ledande roller i La Familia.

11. Familj Jönköping. Ez-Edinne
Ez-Edinne pekas av polisen ut som ledande av de tre familjerna i Råslättsnätverken. Familjens överhuvud, en man 60-årsåldern, är bror till ledaren i ett annat nätverk i Råslätt. De har även en bror som är överhuvud i ett nätverk i Göteborg. De fyra sönerna, i 25- till 40-årsåldern, pekas också ut som förgrundsgestalter i Råslätt. I maj 2019 sköt en av sönerna mot en restaurang i centrala Jönköping efter att ha blivit avvisad. Exponeringen som skjutningen innebar, vilket bland annat avslöjade familjens bedrägerier och penningtvätt, ledde till att han straffades med interna sanktioner. En annan av sönerna beskrivs ha ett stort kriminellt kontaktnät, bland annat med det kriminella mc-gänget Bandidos, och fungerar som medlare vid konflikter.

12. Familj med bas i flera Sydsvenska städer. Fakhro

Enligt polisen är Fakhro sedan flera år tillbaka ett av de mest framträdande släktbaserade kriminella nätverken i Malmö. En 68-årig man och 14 manliga släktingar omnämns som kriminella aktörer. De är även verksamma i Arlöv, Bjuv, Helsingborg, Trelleborg, Borås och Göteborg. I Västsverige verkar fyra bröder i 30-årsåldern, medan släkten i Sydsverige är uppdelad i två falanger, där totalt elva män pekas ut på framträdande positioner i polisens rapport. Falangerna har varit i konflikt med varandra 2006 och 2010, där den tidigare konflikten bland annat omfattade två mordförsök. Familjen har liksom Ali Khan-nätverket kopplingar till Tyskland, och när de har varit i konflikt har polisen noterat att de har fått förstärkning därifrån. Konflikten 2006 löstes genom medling av en äldste bosatt i Tyskland, enligt rapporten.

13. Familj i Malmö. Fattah
En man i 50-årsåldern och hans tre söner i 20- till 30-årsåldern pekas ut som förgrundsgestalter i polisens rapport.

2012 utbröt kaos i Rosengård när ett medlingsförsök mellan familjen och ett annat utpekat släktnätverk slutade i slagsmål. Polisen uppskattade att mellan 30 och 80 personer var på plats vid ett slagsmål där hammare, basebollträ och batong användes som vapen. Fem i familjen dömdes, pappan fick strängast straff i form av ett år och sex månaders fängelse.

14. Familj i Helsingborg och Lund. Fem män omnämns som kriminella aktörer.

15. Familj i Göteborg. Tre bröder mellan 56 och 65 år samt en av männens söner och svärsöner omnämns som kriminella aktörer.

16. Familj i Göteborg och Malmö. En 24-årig man i Malmö, en 71-årig man i Göteborg och hans två söner omnämns som kriminella aktörer.

17. Familj i Göteborg och Malmö. En 50-årig man och två bröder i 30-årsåldern från Malmö, samt en 65-årig man från Göteborg omnämns som kriminella aktörer.

18. Familj i Malmö, Göteborg och Jönköping. Nio män mellan 17 och 48 år omnämns som kriminella aktörer.

19. Familj i Malmö. En 58-årig man, en 56-årig man och två av hans söner omnämns som kriminella aktörer.

20. Familj i Strömstad. En 48-årig man omnämns som kriminell aktör.

21. Familj i Malmö. Två bröder, 46 och 47 år omnämns som kriminella aktörer.

22. Familj i Göteborg. En 54-årig man och tre söner omnämns som kriminella aktörer.

23. Familj i Malmö och Helsingborg. Fyra syskon mellan 32 och 40 år, där även kvinnor ingår, omnämns som kriminella aktörer.

24. Familj i Malmö. Tre bröder mellan 30 och 36 år omnämns som kriminella aktörer.

25. Familj i flera skånska städer. Åtta manliga släktingar i åldern 31 till 61 omnämns som kriminella aktörer.

26. Familj i Landskrona. ZUBEIDI
Tre bröder, MOHAMAD, MUSTAPHA och MAHMOD med Koppargården 1 A som bas.

27. Familj i Malmö. En 57-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

28. Familj i Malmö. Fyra bröder mellan 25 och 35 år omnämns som kriminella aktörer.

29. Familj i Helsingborg. En 62-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

30. Familj i Malmö. Tre bröder mellan 30 och 40 år omnämns som kriminella aktörer.

31. Familj i Malmö. Två män 38 och 31 år omnämns som kriminella aktörer.

32. Familj i Landskrona och Malmö. Hasanaj
Sex manliga släktingar mellan 26 och 54 år omnämns som kriminella aktörer.
Läs mer

33. Familj i Malmö. En 44-årig man omnämns som en kriminell aktör.

34. Familj i fyra skånska städer. Två bröder, 39 och 37 år omnämns som kriminella aktörer.

35. Familj i Göteborg. En 60-åring man och hans son pekas ut som kriminella aktörer.

36. Familjer i Södertälje Södertäljenätverket Khouri, Halef
Sex familjer pekas ut som ledande i polisens rapport, tillsammans med ett antal andra inflytelserika personer och kyrkan.