Sätt stopp för invandrare med flera identiteter

Ingen vet hur stort problemet med invandrare som skaffat sig flera identiteter.

Nuro Kino skrev 2006 en artikel i SvD där han själv sett en man med åtta identiteter, där mannen visade upp sina 8 id-kort med samma foto men med olika namn. De olika identiteterna har han fått genom åtta uppdiktade historier om ursprungsland och resa till Sverige.

Det finns flera andra kända fall, bl.a. ytterligare en man med 8 olika identiteter och en man och en kvinna med vardera 15 olika identiteter som begått brott runtom i Europa.

Bland poliser är fenomenet allmänt känt och många poliser har bett ledningen larma politikerna men inte fått gehör. Även tjänstemän på migrationsverket har försökt larma och förhindra detta utnyttjande av det svenska trygghetssystemet vilket Merit Wager skrivit en mängd artiklar om.
Anders Olofsson på nationella bedrägericentret bekräftar att det är ett välkänt fenomen och att det förekom redan på 1990-talet.

Även Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på skatteverket vittnar om att man har upptäckt ärenden där det finns flera identiteter för samma person och att dessa används för bedrägerier kring förmåner och bidrag och annan kriminell verksamhet. Falska identiteter är dock inget som skatteverket prioriterar då det inte ses som grov brottslighet.

Ännu svårare att kontrollera blir det när personer söker asyl i flera länder. Ett känt exempel är en person som redan fått norskt medborgarskap sedan sökt asyl även i Sverige, fåttt uppehållstillstånd och sökt om att få ta hit sin familj på anhöriganknytning. Han fick 100 000kr för att få hit dem som han påstod vara hans fru och barn, men mannen var singel och hade i själva verket ingen familj.