Ett 40-tal släktbaserade kriminella klan nätverk som kommit till Sverige för att begå brott

1. Familj i Malmö och Staffanstorp. En 51-årig man och hans brorson omnämns som kriminella aktörer.

2. Familj i Göteborg. En 63-årig man och sex andra män i åldrarna 26 till 48 omnämnas som kriminella aktörer.

3. Familj i Malmö. En man, 56 år, omnämns som kriminell aktör.

4. Familj i Malmö. En 64-årig man och tre söner omnämns som kriminella aktörer.

5. Familj i Göteborg. En 73-årig man och hans son omnämns som kriminella aktörer.

6. Familj i Malmö. Två bröder, 28 och 25 år, omnämns som kriminella aktörer.

7. Familj i Göteborg. En 62-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

8. Familj i Kungälv. En man i 60-årsåldern och två söner omnämns som kriminella aktörer.

9. Familj i Jönköping. En 53-årig man och två söner omnämns som kriminella aktörer.

10. Familj i Malmö. En 53-årig man och fem söner omnämns som kriminella aktörer.

11. Familj Jönköping. En man i 50-årsåldern och fyra söner omnämns som kriminella aktörer. Har kopplingar till en familj i Göteborg.

12. Familj med bas i flera Sydsvenska städer. En 68-årig man och 14 manliga släktingar omnämns som kriminella aktörer.

13. Familj i Malmö. En 51-årig man och tre söner omnämns som kriminella aktörer.

14. Familj i Helsingborg och Lund. Fem män omnämns som kriminella aktörer.

15. Familj i Göteborg. Tre bröder mellan 56 och 65 år samt en av männens söner och svärsöner omnämns som kriminella aktörer.

16. Familj i Göteborg och Malmö. En 24-årig man i Malmö, en 71-årig man i Göteborg och hans två söner omnämns som kriminella aktörer.

17. Familj i Göteborg och Malmö. En 50-årig man och två bröder i 30-årsåldern från Malmö, samt en 65-årig man från Göteborg omnämns som kriminella aktörer.

18. Familj i Malmö, Göteborg och Jönköping. Nio män mellan 17 och 48 år omnämns som kriminella aktörer.

19. Familj i Malmö. En 58-årig man, en 56-årig man och två av hans söner omnämns som kriminella aktörer.

20. Familj i Strömstad. En 48-årig man omnämns som kriminell aktör.

21. Familj i Malmö. Två bröder, 46 och 47 år omnämns som kriminella aktörer.

22. Familj i Göteborg. En 54-årig man och tre söner omnämns som kriminella aktörer.

23. Familj i Malmö och Helsingborg. Fyra syskon mellan 32 och 40 år, där även kvinnor ingår, omnämns som kriminella aktörer.

24. Familj i Malmö. Tre bröder mellan 30 och 36 år omnämns som kriminella aktörer.

25. Familj i flera skånska städer. Åtta manliga släktingar i åldern 31 till 61 omnämns som kriminella aktörer.

26. Familj i Landskrona. Tre bröder omnämns som kriminella aktörer.

27. Familj i Malmö. En 57-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

28. Familj i Malmö. Fyra bröder mellan 25 och 35 år omnämns som kriminella aktörer.

29. Familj i Helsingborg. En 62-årig man och fyra söner omnämns som kriminella aktörer.

30. Familj i Malmö. Tre bröder mellan 30 och 40 år omnämns som kriminella aktörer.

31. Familj i Malmö. Två män 38 och 31 år omnämns som kriminella aktörer.

32. Familj i Landskrona och Malmö. Sex manliga släktingar mellan 26 och 54 år omnämns som kriminella aktörer

33. Familj i Malmö. En 44-årig man omnämns som en kriminell aktör.

34. Familj i fyra skånska städer. Två bröder, 39 och 37 år omnämns som kriminella aktörer.

35. Familj i Göteborg. En 60-åring man och hans son pekas ut som kriminella aktörer.

36. Familj i Södertälje (Se Södertäljenätverket)

1 av 10 utvisningsdömda brottslingar kvar i Sverige

Minst en av tio som dömts till utvisning efter avtjänat fängelsestraff blir aldrig utvisade. Dessutom kan en gärningsperson få straffet reducerat när utvisning ingår i domen – även om den inte sker.
Mellan åren 2012-2019 fick gränspolisen in 6080 utvisningsärenden som skulle verkställas men mer än 600 av dessa personen inte utvisats av en eller annan anledning utan är kvar i Sverige.

Här är några exempel:
– En man från Iran har blivit dömd till utvisning vid flera tillfällen och har 18 punkter i sitt brottsregister. Trots det har han varit kvar i Sverige i 20 år, nu är han dömd för mord på en äldre kvinna som han försökt lura på pengar.

– En man från Somalia våldtar en 17-årig tjej och blir dömd till fängelse och utvisning. Men blir kvar. Han åker senare fast för rån och för att ha burit kniv på Avenyn i Göteborg.

– En man från Libanon skär halsen av en annan asylsökande med en tandad kökskniv, efter ett bråk om lampan skulle vara släckt eller tänd. Vid mordet fanns han redan under tre punkter i belastningsregistret. Men trots att han suttit av sitt straff och skulle utvisas på livstid är han kvar i Sverige.

Ett 40-tal kriminella släktbaserade klaner har kommit till Sverige för att begå brott

Mats Löfving, biträdande rikspolischef uppger att det 2020 finns ca 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige.

De har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet för att tjäna pengar och de har stor våldskapacitet säger han i ekots lördagsintervju. Klanernas ursprung är nordafrika och mellanöstern.

Moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna vill ha folkräkning för att komma åt bidragsfusk

Moderaterna, kristdemokraterna och sverigedemokraterna vill ha en folkräkning i Sverige för att komma åt problemet med personer som är skrivna på platser i Sverige där de inte bor och personer med multipla identiteter.

Skatteverket har uppskattat att det finns 200 000 till 300 000 personer som är skrivna på adresser där de inte bor. Samtidigt finns det personer med multipla identiteter.

Senast en nationell folkräkning genomfördes i Sverige var 1990. Ulf Kristersson anser inte att det räcker med att Skatteverket genomför registerkontroller utan att det måste till dörrknackning och utredning av vilka bidrag som lyfts.

– Det är en ganska stor operation men med tanke på de ekonomiska och mer moraliska värden som står på spel är det värt att göra en sådan folkräkning, säger Ulf Kristersson.

Också Sverigedemokraterna samt Kristdemokraterna har drivit frågan om folkräkning. KD-riksdagsledamoten Mikael Oscarsson har uppmärksammat problemet i flera år och pekar på att också polisen efterlyser en förändring.

Det finns exempel på vissa adresser där mer än 75 personer är skrivna.

Höga politiker från Irak och afghanistan lyfter bidrag från Sverige

I ett avslöjande visade det sig att Iraks f.d. försvarsminister Najah al-Shammari vara skriven i Sverige där han och hans familj lyft flera olika bidrag.

Även Fazel Fazly, 43 som sitter i regeringsställning i Afghanistan har visat sig vara skriven i en villa utanför Stockholm i Sverige och har lyft föräldrapenning från svenska staten. Samtidigt som han i flera år har arbetat som chefsrådgivare åt afghanistans president Ashraf Ghani och senare arbetat som chef för afghanistans presidentadministration samtidigt som han 2018 tog föräldrapenning från Sverige.

Sätt stopp för invandrare med flera identiteter

Ingen vet hur stort problemet med invandrare som skaffat sig flera identiteter.

Nuro Kino skrev 2006 en artikel i SvD där han själv sett en man med åtta identiteter, där mannen visade upp sina 8 id-kort med samma foto men med olika namn. De olika identiteterna har han fått genom åtta uppdiktade historier om ursprungsland och resa till Sverige.

Det finns flera andra kända fall, bl.a. ytterligare en man med 8 olika identiteter och en man och en kvinna med vardera 15 olika identiteter som begått brott runtom i Europa.

Bland poliser är fenomenet allmänt känt och många poliser har bett ledningen larma politikerna men inte fått gehör. Även tjänstemän på migrationsverket har försökt larma och förhindra detta utnyttjande av det svenska trygghetssystemet vilket Merit Wager skrivit en mängd artiklar om.
Anders Olofsson på nationella bedrägericentret bekräftar att det är ett välkänt fenomen och att det förekom redan på 1990-talet.

Även Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på skatteverket vittnar om att man har upptäckt ärenden där det finns flera identiteter för samma person och att dessa används för bedrägerier kring förmåner och bidrag och annan kriminell verksamhet. Falska identiteter är dock inget som skatteverket prioriterar då det inte ses som grov brottslighet.

Ännu svårare att kontrollera blir det när personer söker asyl i flera länder. Ett känt exempel är en person som redan fått norskt medborgarskap sedan sökt asyl även i Sverige, fåttt uppehållstillstånd och sökt om att få ta hit sin familj på anhöriganknytning. Han fick 100 000kr för att få hit dem som han påstod vara hans fru och barn, men mannen var singel och hade i själva verket ingen familj.